Disclaimer

Cafedeco heeft een platform ontwikkelt voor interieur- en tuinadvies waarop content wordt gebundeld die gecreëerd is voor en door de Cafedeco community. De diensten bestaan uit het faciliteren van contact tussen specialisten en consumenten, in de breedste zin van het woord. Cafedeco doet haar uiterste best om het platform zo optimaal mogelijk in te richten en te laten functioneren, waarbij Cafedeco in grote maten openstaat voor input en feedback vanuit de gebruikers.

Aansprakelijkheid
De specialist is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem aan Cafedeco aangeleverde content (waaronder begrepen het beeldmateriaal en de tekstuele inhoud behorend bij het beeldmateriaal de inhoud). Cafedeco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (de inhoud van) de content jegens enige derde, daaronder mede begrepen aansprakelijkheid ten aanzien van de vraag wie de rechtmatig eigenaar is van de Content.

Ingeval een gebruiker, niet zijnde een specialist, content upload of laat uploaden op het Cafedeco platform, dan geldt deze aansprakelijkheid ook voor hem/haar. Het is Cafedeco toegestaan de content te gebruiken voor promotionele doeleinden, al dan niet via andere social media kanalen. Cafedeco is niet gerechtigd de content aan derden door te verkopen. Het is Cafedeco uitdrukkelijk wel toegestaan om de Content te gebruiken ten behoeve van enige affiliate marketing programma’s.

Cafedeco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens een specialist of enige andere derde, indien het platform door technische of andere oorzaken niet of tijdelijk niet toegankelijk is voor bezoekers van het platform. Cafedeco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Specialisten, bezoekers van het platform of enige andere derde voor mogelijke virussen, Trojaanse paarden, wormen, etcetera die door een bezoek op en/of gebruik van de Website en/of door een website waarnaar wordt doorverwezen worden geplaatst op een pc, laptop, tablet, smartphone of andere communicatie- en/of computerapparatuur van een Interieurspecialist, een bezoeker of enige andere derde.

Cafedeco spant zich in om dergelijke virussen, Trojaanse paarden, wormen, etcetera op de Website zoveel als mogelijk te voorkomen, maar geeft geen enkele garantie jegens wie dan ook op de afwezigheid daarvan. Cafedeco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, voor (het gebruik van) de websites van enige derde (waaronder begrepen een Specialist) waarnaar wordt verwezen op het platform. Het platform bevat verwijzingen naar websites van Specialisten. Cafedeco is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze websites of websites van derden, waaronder het door Specialisten of deze derden gevoerde privacy beleid, en heeft hierover evenmin zeggenschap.

Specialisten
Onder specialisten verstaat Cafedeco een onderneming, ongeacht de rechtsvorm, die actief is op het gebied van woon- en tuininrichtingen en/of aanverwante producten en diensten aanbiedt in onder andere de Benelux. Specialisten zijn ondermeer interieurmerken die woon- en tuinproducten aanbiedt, interieurarchitecten, stylisten en blogger op het gebied van huis en tuin. Cafedeco staat altijd open om nieuwe specialisten te verwelkomen op haar platform. Het startpunt van een samenwerking vormt een account op Cafedeco en een overeenkomst over de samenwerking. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Cafedeco van toepassingen. Contact over een samenwerking kan opgenomen worden via hi@cafedeco.nl of via het contact formulier voor specialisten.

Privacy
Hoewel we er alles aan doen om de privacy van gebruikers te bewaren (zie ons privacybeleid), moeten we wellicht persoonlijke informatie openbaar maken wanneer dat wettelijk verplicht is en waarin we een goed vertrouwen hebben om te geloven dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of juridische proces dat wordt gevoerd in verband met onze website.

Tot slot – feedback is altijd welkom
Wij zijn blij met jouw opmerkingen en vragen over het privacy beleid, disclaimer en/of algemene voorwaarden van Cafedeco. En ook met andere vragen of opmerkingen waarover je zou willen praten, kan je altijd contact met ons opnemen. Om contact met ons te krijgen, kan je ons contact formulier invullen of een mail sturen naar hi@cafedeco.nl.  Suggesties om onze site te verbeteren zijn ook altijd welkom!